Women's Kimonos (4)

Sheer Kimono With Lace Detail

$39.95

Embroidered Silk Sleeve Kimono

$79.95

Floral Embroidered Kimono

$134.95

Velvet Cream Kimono

$149.50